Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanım Şartları & Üyelik Sözleşmesi
Bu web sitesini (Bundan sonra "nektararoma.com" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz:
nektararoma.com'da sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde nektararoma.com'a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

Kullanım koşulları

nektararoma.com'da sunulan hizmetler NEKTAR AROMA tarafından sağlanmaktadır ve nektararoma.com'un yasal sahibi NEKTAR AROMA olup, nektararoma.com üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi NEKTAR AROMA’ya aittir.

İşbu kullanım koşullarını NEKTAR AROMA gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak nektararoma.com'da yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

nektararoma.com hizmetlerinden yararlanan ve nektararoma.com'a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, NEKTAR AROMA tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

NEKTAR AROMA , nektararoma.com' de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Sözleşme tanımları

nektararoma.com: NEKTAR AROMA tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

ÜYE: NEKTAR AROMA’dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, NEKTAR AROMA tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile nektararoma.com'daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi nektararoma.com'daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir.

KULLANICI: nektararoma.com web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: nektararoma.com üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden nektararoma.com'a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: nektararoma.com'da ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ:

nektararoma.com vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle NEKTAR AROMA arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, nektararoma.com'un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

Hizmetlerin kapsamı

NEKTAR AROMA ’nin, nektararoma.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

NEKTAR AROMA ’nin, nektararoma.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; NEKTAR AROMA’ya ait www.nektararoma.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından NEKTAR AROMA adına ayıpsız olarak teslimidir.

NEKTAR AROMA , nektararoma.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri nektararoma.com'da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

nektararoma.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların NEKTAR AROMA tarafından belirlenecek ve nektararoma.com'un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. NEKTAR AROMA , bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri nektararoma.com'da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Genel hükümler

nektararoma.com üzerinden, NEKTAR AROMA ’nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. nektararoma.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında NEKTAR AROMA ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. NEKTAR AROMA bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, NEKTAR AROMA ’nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

NEKTAR AROMA , nektararoma.com’da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, nektararoma.com üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. nektararoma.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler nektararoma.com’a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile nektararoma.com’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. nektararoma.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve NEKTAR AROMA ’nin nektararoma.com'da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

KULLANICI ve ÜYE, nektararoma.com'daki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda nektararoma.com’un garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan NEKTAR AROMA sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan NEKTAR AROMA sorumlu değildir.

NEKTAR AROMA , işbu nektararoma.com ve nektararoma.com uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve nektararoma.com’u kullanma koşulları ile nektararoma.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, nektararoma.com’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, nektararoma.com’da yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. nektararoma.com’un kullanımı ya da nektararoma.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.NEKTAR AROMA , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

nektararoma.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı NEKTAR AROMA ’nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, NEKTAR AROMA çalışanlarının ve yöneticilerinin, NEKTAR AROMA yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. NEKTAR AROMA, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

nektararoma.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla nektararoma.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, nektararoma.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, NEKTAR AROMA ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin nektararoma.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı NEKTAR AROMA ’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu sitenin sahibi NEKTAR AROMA 'dir. Bu sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve c sitenin sunumu NEKTAR AROMA ’nin ya da NEKTAR AROMA ’nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu nektararoma.com’daki bilgilerin ya da nektararoma.com sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile nektararoma.com içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan nektararoma.com yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla NEKTAR AROMA ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, NEKTAR AROMA hizmetlerini, NEKTAR AROMA bilgilerini ve NEKTAR AROMA ’nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının NEKTAR AROMA ’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve NEKTAR AROMA ’nin yazılı izni ile mümkündür.

NEKTAR AROMA , nektararoma.com üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. NEKTAR AROMA aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, nektararoma.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak NEKTAR AROMA için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya NEKTAR AROMA ’nin işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu nektararoma.com Kullanım Koşulları dâhilinde NEKTAR AROMA tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde NEKTAR AROMA ; NEKTAR AROMA hizmetleri, NEKTAR AROMA bilgileri, NEKTAR AROMA telif haklarına tâbi çalışmaları, NEKTAR AROMA ticari markaları, NEKTAR AROMA ticari görünümü veya bu nektararoma.com vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Sorumluluğun sınırlandırılması

NEKTAR AROMA , nektararoma.com'a erişilmesi, nektararoma.com'un ya da nektararoma.com'daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. NEKTAR AROMA, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. nektararoma.com'a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da nektararoma.com'un kullanılması ile NEKTAR AROMA ’nin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Sözleşmenin devri

NEKTAR AROMA , bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Mücbir sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, NEKTAR AROMA işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, NEKTAR AROMA açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için NEKTAR AROMA ’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygulanacak hukuk ve yetki

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İZMİR Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlülük ve kabul

"İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", NEKTAR AROMA tarafından nektararoma.com içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini nektararoma.com’u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. NEKTAR AROMA, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek nektararoma.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

 
Yükleniyor...